Privacy Verklaring


Toepasselijkheid
Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle privacy gevoelige of persoonlijke informatie welke door bezoekers aan thespiritofhavana.nl wordt verstrekt of door het systeem achter thespiritofhavana.nl automatisch wordt verzameld. thespiritofhavana.nl spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals hieronder omschreven.


Aansprakelijkheid en persoonsgegevens

1. Aansprakelijkheid

De organisatie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor: a. de verloren gegane

uitkomsten; en/of b. de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door een persoon; en/of c. storingen in netwerk, hardware of software die resulteert in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens.

Pernod Ricard Nederland BV (Havana Club) is niet aansprakelijk voor verliezen, vertragingen of technische defecten veroorzaakt door derden zoals telecom-operatoren, TNT Post of door netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die foutmeldingen, beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen of willekeurig toekennen van prijzen en levering tot gevolg hebben. Ook kan zij niet verantwoordelijk gesteld worden voor vergissingen in het drukwerk of op de deelnemende verpakkingen.

thespiritofhavana.nl is gecontroleerd op aanwezigheid van bekende computervirussen en is getest op meerdere computersystemen. Een garantie op de afwezigheid van computervirussen kan echter nimmer worden gegeven. De organisatie is niet aansprakelijk voor programmatuur van derden zoals software-drivers en browser-plugins.

Pernod Ricard Nederland BV is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik van deze website. Personen die misbruik maken van deze website, zullen op verzoek worden doorgegeven aan de autoriteiten.

2. Persoonsgegevens

De verstrekte persoonsgegevens worden verzameld en opgenomen in een gegevensbestand conform de privacy verklaring.


Gebruikersvoorwaarden

1. Gegevensbescherming

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze algemene bezoekgegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren.

Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens, maar kunnen er voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Hetgeen wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw eigen browser-instellingen van uw computer.


2. E-mailadressen

We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor andere marketing of service doeleinden, voor zover daarvoor voorafgaande toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn altijd weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar onze site. We verstrekken geen e-mailadressen aan derden ten behoeve van commerciƫle doeleinden.


3. Beveiligde server

Als we bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals financiƫle informatie, gebruiken we een beveiligde server met een eigen toegangscode. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die we ontvangen op onze site.


4. Overige informatie

Verder bewaren en gebruiken we alle informatie, die u vrijwillig via onze site aan ons verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden (volgens onze deelnemingsvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden). Als u ons via onze site uw postadres en/of uw telefoonnummer meedeelt, kunt u daarom periodiek selectieve mailings van ons ontvangen. Als u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kunt u daarvoor contact met ons opnemen. We hebben partners en speciale relaties met derden op internet, maar verstrekken hen nooit uw persoonsgegevens, noch ontvangen we de gegevens die u aan deze derden verstrekt (tenzij anders is aangegeven en/of noodzakelijk is).


5. Reageren?

De door u opgegeven persoonsgegevens worden voortdurend en met de grootst mogelijke

zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Mochten we uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in deze privacy verklaring, dan zullen we u hierover vooraf inlichten. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om tijdig bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik van persoonsgegevens. Op verzoek verlenen we onze klanten inzage in alle informatie die we over hen vastleggen. Hieronder wordt mede verstaan de mogelijkheid om eventuele onjuiste persoonsgegevens te corrigeren. U kunt dan contact met ons opnemen via infonl@pernod-ricard.com.

Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst via onze site gelden de algemene voorwaarden, waaronder deze privacy verklaring. Deze verklaring wordt voor het aangaan van elke overeenkomst kenbaar gemaakt middels een verwijzing naar de tekst ervan.

Als u wenst te reageren op onze privacy verklaring of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u contact met ons op te nemen via infonl@pernod-ricard.com.